Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар Монгол улсын эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахыг Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр зорьж байна.

Бидний тухай
Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөрийн нэгдүгээр шат 2015-2019 онд амжилттай хэрэгжиж, Монголын геологийн каталоги систем хөгжүүлэн хэрэглээнд нэвтрүүлэх, “Алт-II” үндэсний хөтөлбөрийн стратеги боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг ажил хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний тухай
Австрали Монголын эрдэс баялгийн хөтөлбөр

Байгалийн баялагт суурилсан Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор “Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг Монгол, Австралийн Засгийн газар хамтран хэрэгжүүлж байна.

Бидний тухай
Бид юу хийдэг вэ?

АМЕП хөтөлбөрийн тухай

Эрдэс баялагт суурилсан Монголын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор Монгол, Австралийн засгийн газар Австрали Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг (AMEП) хэрэгжүүлж байна. 2015-2019 онд хөтөлбөрийн эхний шатыг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгаад, 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс илүү олон талыг оролцуулсан өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагаа бүхий хоёрдугаар шатыг эхлүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаа

Мэдлэгийн булан

АМЕП судалгаа, тайлан, мэдээллүүдээ олон нийтэд нээлттэй, хүртээмжтэй түгээхийг зорьдог. Манай мэргэжилтэн, хамтрагчдын судалгаа шинжилгээнд тулгуурласан тайлан, кэйсүүдийг Мэдлэгийн булангаас авна уу.

history image

Nov 10, 2020

Сургалт зохион байгууллаа

Монголын Геологийн Холбооны (МГХ) гишүүдэд зориулсан “Ашигт малтмалын хөрөнгийн үнэлгээний МОНВАЛ Кодекс” сургалт боллоо.

history image

Sep 28, 2020

2019-2020 оны жилийн тайлан гарлаа

АМЕП 2 хөтөлбөр үйл ажиллагааны эхний жилийн тайлангаа олон нийтэд тавьж байгаатай баяртай байна.

history image

Sep 11, 2020

Нүүрсний давхаргын метан хийн харьцуулсан судалгаа

Нүүрсний давхаргын метан хий, талбайн давхцлын талаарх Австрали, Монголын эрх зүйн орчны харьцуулсан судалгааг АМЕП 2 хөтөлбөрийн хуулийн зөвлөх Э.Ганбат хийж, ...

history image

Sep 08, 2020

2019-2020 онд боловсруулсан судалгаа тайлангууд

АМЕП2 хөтөлбөрөөс 2019-2020 онд хийсэн ажлын бүрэн тайлан, судалгааг эндээс үзнэ үү.

history image

Sep 07, 2020

2019-2020 оны тайлан

Over the past year of implementation of AMEP 2 the program has seen solid progress on agreed activities and has built relationships with an expanded set of stak...

history image

Sep 03, 2020

Монгол Улс ашигт малтмалын хөрөнгө үнэлэх өөрийн гэсэн кодтой болохоор ажиллаж байна

Ашигт малтмалын хөрөнгөө үнэлэх өөрийн гэсэн кодекстой болохоор Монгол Улс ажиллаж байгаа билээ.

Бүх мэдээ
Санал хүсэлт

Бидэнтэй холбогдох

АМЕП 2 хөтөлбөртэй/хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй/хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт байвал

Анхааруулга, Та талбаруудыг бөглөөд дахин илгээнэ үү.
Баярлалаа ! Таны мэдээлэл амжилттай илгээгдлээ