Мэдлэгийн булан

Apr 19, 2021

Нүүрсний давхаргын метан хий

Австралийн Куинслэндийн их сургуулийн Профессор Гарнетт, Three60 Energy-гийн захирал Крис Коннел нар #АМЕП2 хөтөлбөртэй хамтарч, “Монголын нүүрсний давхаргын метан хий - Татварын зохицуулалтын харьцуулсан үнэлгээ” хийж дуусгалаа.

Дэлгэрэнгүй
Feb 24, 2021

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхэд олон нийтийн оролцоог сайжруулна

Дэлгэрэнгүй
Feb 18, 2021

“Татварын үр нөлөөтэй хувь хэмжээ” судалгаа хийнэ

2017 онд Фрэйзэр Институтиэс гаргасан судалгаагаар Монгол улсад хөрөнгө оруулалт татахад хамгийн их саад болж буй хүчин зүйлийн эхний шалтгааныг...

Дэлгэрэнгүй
Feb 02, 2021

Байгаль орчны аудитыг сайжруулахад АМЕП хөтөлбөр дэмжлэг үзүүлнэ

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 10.1-д бүх компани хоёр жил тутам хөндлөнгийн байгууллагаар байгаль орчны аудит хийлгэж байх ёстой гэж заажээ.

Дэлгэрэнгүй
Jan 25, 2021

Дагалдах элементүүдэд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр тооцох

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ) -ийг тооцоход хэрэглэдэг Монголын хууль тогтоомжид олон улсын сайн туршлагаас ялгаатай ойлгомжгүй зүйлс байна.

Дэлгэрэнгүй
Jan 19, 2021

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тогтолцоог шинэчлэхэд хувь нэмрээ оруулна

Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын мэдээлснээр Монгол улсад өнөөдөр 933 хайгуулын, 1,692 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байна.

Дэлгэрэнгүй
Jan 12, 2021

Аргачилсан зөвлөмж боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ

УУХҮЯ-ны Геологийн бодлогын газар, АМЕП хөтөлбөр хамтран, хөнгөн цагаан, литий-цезий, газрын ховор элемент, бал чулуу, давс, карбонат чулуулаг, элс хайрга гэсэн долоон ашигт малтмалын аргачилсан зөвлөмж боловсруулахаар ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Dec 15, 2020

Хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад АМЕП хөтөлбөрөөс оруулж буй хувь нэмэр

АМЕП хөтөлбөр Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад хувь нэмэр оруулж байна.

Дэлгэрэнгүй
Dec 08, 2020

АМЕП хөтөлбөрөөс 2020-21 онд хэрэгжүүлэх төслүүд

АМЕП хөтөлбөр оролцогч талуудтай хамтран 2020-21 онд хэрэгжүүлэх зургаан төслөө танилцуулж байгаадаа баяртай байна.

Дэлгэрэнгүй