"Ашигт малтмалын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулга төслийн хэлэлцүүлэг

Төслийн нэр:

"Ашигт малтмалын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулга төслийн хэлэлцүүлэг

Санхүүжүүлэгч:

Australian Aid

Хэрэгжүүлэгч:

Adam Smith International

"Ашигт малтмалын тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулга төслийн хэлэлцүүлэг

Хамтрагч: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам (УУХҮЯ)
 
АМЕП 2 хөтөлбөр УУХҮЯ-ыг ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгатай холбогдуулан олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулахад техникийн тусламж үзүүлнэ. Үүнд,  хуулийн шинэчилсэн найруулгыг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар боловсруулах, хуулийн шинэчилсэн найруулгыг англи хэл рүү орчуулах, УБ хот болон сонгосон аймгуудад олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, олон нийтийн санал, зөвлөмжийг нэгтгэн, хуулийн шинэчлэлийг бэлтгэхэд нь УУХҮЯ-нд туслах ажлууд багтаж байна.

Төсөлүүд